Corporate-Statement-BM

Falsafah Korporat

  • Kami percaya bahawa hasil yang hebat dan menakjubkan hanya akan diperolehi sekiranya keupayaan dan kebijaksanaan anggota suatu organisasi dimaksimumkan

Misi Korporat

  • Untuk mengenalpasti dan menjana sifat-sifat terbaik pada setiap individu.
  • Untuk menghasil produk dan memberi perkhidmatan terbaik dan seterusnya menghasilkan nilai maksima untuk Rakan-Rakan Niaga kami.
  • Untuk memelihara dan meningkatkan nilai-nilai sebenar Pemasaran Rangkaian: Keikhlasan, Kesusilaan, Kebolehpercayaan, Ketabahan.

Nilai Korporat

  • Rangkuman nilai-nilai umum untuk kejayaan yang berterusan Etika, Tanggungjawab, Kesyukuran, Inovasi.

Semangat Berpasukan Korporat

  • Untuk bekerja sebagai satu pasukan dan saling memotivasi.